Клієнти про нас

Пенсійні накопичення допомагають не втрачати звичний ритм і якість життя

Питання-відповідь

Як формується інвестиційний дохід? З чого він складається?

Розмір інвестиційного доходу залежить від того, наскільки вигідно страховик розмістить резерви зі страхування життя. Згідно з «Правилами розміщення страхових резервів зі страхування життя» (розпорядження №2875 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України), страхові резерви повинні бути представлені активами, що відповідають умовам безпеки, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості. (Диверсифікація – це розподіл грошових капіталів, що інвестуються, між різними об’єктами з метою зниження ризику можливих втрат).


Страхові резерви можуть бути представлені активами таких категорій:
— кошти на поточному рахунку;
— банківські вклади (депозити);
— валютні вклади відповідно до валюти страхування;
— нерухоме майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати;
— цінні папери, емітовані державою;
— інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України;
— банківські метали;
— права вимоги до перестраховиків.

Для того щоб ризики по вкладенню страхових резервів були мінімальними, законодавство України обмежує розміри окремих категорій активів (Див. «Правила розміщення резервів зі страхування життя»):
— на банківських депозитах страхова компанія може розміщувати не більше 50% загального розміру резервів, при цьому – не більше 20% в одному банку;
— при інвестуванні активів у нерухоме майно – не більше 20% загального розміру резервів;
— при інвестуванні активів у цінні папери – не більше 50% загального розміру резервів.

Яким чином необхідно вносити платежі? Що таке інвестиційний дохід? До переліку питання-відповідь