Клієнти про нас

Пенсійні накопичення допомагають не втрачати звичний ритм і якість життя

Питання-відповідь

Що таке інвестиційний дохід?

Інвестиційний дохід — це дохід, який компанія отримує від інвестицій у різні галузі економіки України відповідно до законодавства.


Страхувальник укладає договір довгострокового накопичувального страхування життя зі страховиком на завчасно обумовлений строк з фіксованими регулярними внесками, які клієнт визначає згідно зі своїм фінансовим положенням. По закінченні строку дії договору вигодонабувач отримує гарантовану страхову суму з урахуванням інвестиційного доходу.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про страхування» та Правилами страхування життя Aegon Life, інвестиційний дохід страхувальника Aegon Life складається з двох частин:
— гарантований інвестиційний дохід – це норма дохідності, що враховується при розрахунку страхового тарифу по договору страхування та розмір якої не може перевищувати 4% річних.
— додатковий інвестиційний дохід (бонус), який визначається страховиком один раз на рік за результатами інвестування резервів зі страхування життя.

Що необхідно робити при настанні страхової події? Чим відрізняються ризикові програми страхування життя від накопичувальних програм? До переліку питання-відповідь