Клієнти про нас

Пенсійні накопичення допомагають не втрачати звичний ритм і якість життя

Питання-відповідь

Що таке інвестиційний дохід?

Інвестиційний дохід — це дохід, який компанія отримує від інвестицій у різні галузі економіки України відповідно до законодавства.


Страхувальник укладає договір довгострокового накопичувального страхування життя зі страховиком на завчасно обумовлений строк з фіксованими регулярними внесками, які клієнт визначає згідно зі своїм фінансовим положенням. По закінченні строку дії договору вигодонабувач отримує гарантовану страхову суму з урахуванням інвестиційного доходу.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про страхування» та Правилами страхування життя Aegon Life, інвестиційний дохід страхувальника Aegon Life складається з двох частин:
— гарантований інвестиційний дохід – це норма дохідності, що враховується при розрахунку страхового тарифу по договору страхування та розмір якої не може перевищувати 4% річних.
— додатковий інвестиційний дохід (бонус), який визначається страховиком один раз на рік за результатами інвестування резервів зі страхування життя.

Як формується інвестиційний дохід? З чого він складається? Що таке андеррайтинг? До переліку питання-відповідь