Майбутній студент

Ким стане ваша дитина через 15, 20 чи 30 років? Успішним підприємцем? Відомим вченим? Зіркою кіно або телебачення? Для досягнення цієї мети потрібна хороша освіта. А для отримання освіти – чималі гроші. Сьогодні витрати на якісну освіту складають 100 тис. грн. та більше. Часто родині буває дуже складно знайти таку суму безпосередньо перед початком навчання, тому про це потрібно подумати завчасно.
Програма накопичувального страхування життя «Майбутній студент» дозволить вам вирішити одночасно дві задачі:


1. Створити надійну фінансову основу для реалізації потенціалу вашої дитини:

– регулярно вносячи платежі, до кінця строку дії договору ви зможете накопичити необхідну суму для оплати якісної освіти вашої дитини. 


2. Забезпечити страховий захист дитини та батьків у разі настання непередбачуваних подій:

– зазначена у договорі сума буде накопичена навіть у випадку настання непередбачуваних подій з батьками. У випадку отримання І групи інвалідності або смерті батька (матері) договір продовжує свою дію без подальшого внесення платежів – і таким чином бажана мета накопичити необхідну суму на освіту буде досягнута.

– страхова виплата на випадок проблем зі здоров'ям дитини, у тому числі і при отриманні нею травм.

Турбота про успішне майбутнє дитини. Як це працює?

Сергій (30 років) з часу народження сина Максима накопичує 100 000 грн. на його освіту (по 20 000 грн. на кожен рік навчання), уклавши договір страхування життя за програмою "Майбутній студент" із наступними умовами: 


1. Строк внесення платежів – 17 років

2. Перший платіж за договором* – 5 484 грн.

3. Період отримання виплат – 5 років

4. Страховий захист на випадок:

5.   - дитячої інвалідності – 100 000 грн.

6.   - дитячого травматизму – 70 000 грн.

7. Щорічна виплата, яку Максим отримає на освіту у перший рік виплат із урахуванням інвестиційного доходу** – 41 098 грн.***

  1. * щорічна індексація платежу – 5%.
  2. ** у цьому прикладі – 12% річних на весь період дії програми.
  3. *** виплати наступних років будуть збільшені за рахунок інвестиційного доходу.

Питання-відповідь

Як формується інвестиційний дохід? З чого він складається?

Розмір інвестиційного доходу залежить від того, наскільки вигідно страховик розмістить резерви зі страхування життя. Згідно з «Правилами розміщення страхових резервів зі страхування життя» (розпорядження №2875 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України), страхові резерви повинні бути представлені активами, що відповідають умовам безпеки, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості. (Диверсифікація – це розподіл грошових капіталів, що інвестуються, між різними об’єктами з метою зниження ризику можливих втрат).


Страхові резерви можуть бути представлені активами таких категорій:
— кошти на поточному рахунку;
— банківські вклади (депозити);
— валютні вклади відповідно до валюти страхування;
— нерухоме майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати;
— цінні папери, емітовані державою;
— інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України;
— банківські метали;
— права вимоги до перестраховиків.

Для того щоб ризики по вкладенню страхових резервів були мінімальними, законодавство України обмежує розміри окремих категорій активів (Див. «Правила розміщення резервів зі страхування життя»):
— на банківських депозитах страхова компанія може розміщувати не більше 50% загального розміру резервів, при цьому – не більше 20% в одному банку;
— при інвестуванні активів у нерухоме майно – не більше 20% загального розміру резервів;
— при інвестуванні активів у цінні папери – не більше 50% загального розміру резервів.

Скільки потрібно платити, якщо договір номіновано у валюті? Чи потрібна згода застрахованої особи для укладення договору страхування? До переліку питання-відповідь