Накопичувальні програми

Пропонуємо Вам розглянути в якості «соціального пакету» компанії програму довгострокового страхування життя від Aegon Life Ukraine «Цінні кадри», яка передбачає:

  • Створення гарантованого соціального капіталу для будь-якого робочого місця;
  • Надання широкого страхового захисту на випадок смерті чи інвалідності співробітника.


Головна перевага цього виду страхування – забезпечення страхового захисту та створення фінансового капіталу, що знаходиться в розпорядженні компанії та може акумулюватися не тільки для конкретної особи, а фактично для штатної одиниці підприємства. Страхувальником (власником договору страхування) виступає компанія, що має право змінювати склад застрахованих осіб та їхні частки у виплатах.


Переваги довгострокового страхування життя співробітників:

  • Зменшення плинності кадрів;
  • Мотивація кадрів в довгостроковій перспективі;
  • Внесення страхових платежів на витрати підприємства;
  • Зменшення бази оподаткування компанії;
  • Кошти, що накопичуються протягом строку дії договору страхування, залишаються власністю підприємства чи виплачуються співробітникам у певних частках;
  • Можливість виділення матеріальної допомоги співробітнику чи членам його родини у випадку інвалідності чи смерті співробітника (за рахунок страхової компанії);
  • Покращення іміджу компанії та її керівництва зокрема.

Приклад розподілу сформованих коштів по програмі «Цінні кадри»:


Термін роботи в компанії Варіанти розподілу страхової суми


1-5 років 50% - вигодонабувачем є підприємство
50% - вигодонабувачем є співробітник


5-7 років 25% - вигодонабувачем є підприємство
75% - вигодонабувачем є співробітник


8 та більше років 100% - вигодонабувачем є співробітник


Питання-відповідь

Що таке інвестиційний дохід?

Інвестиційний дохід — це дохід, який компанія отримує від інвестицій у різні галузі економіки України відповідно до законодавства.


Страхувальник укладає договір довгострокового накопичувального страхування життя зі страховиком на завчасно обумовлений строк з фіксованими регулярними внесками, які клієнт визначає згідно зі своїм фінансовим положенням. По закінченні строку дії договору вигодонабувач отримує гарантовану страхову суму з урахуванням інвестиційного доходу.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про страхування» та Правилами страхування життя Aegon Life, інвестиційний дохід страхувальника Aegon Life складається з двох частин:
— гарантований інвестиційний дохід – це норма дохідності, що враховується при розрахунку страхового тарифу по договору страхування та розмір якої не може перевищувати 4% річних.
— додатковий інвестиційний дохід (бонус), який визначається страховиком один раз на рік за результатами інвестування резервів зі страхування життя.

Що необхідно зробити, щоб внести зміни до договору страхування? Що потрібно зробити, щоб застрахуватися в компанії Aegon Life? До переліку питання-відповідь