Ризикові програми

В соціальному пакеті багатьох українських та міжнародних компаній є програма страхування життя співробітників від нещасних випадків. Компанія Aegon Life Ukraine пропонує набір як стандартних страхових ризиків, так і ризиків, що набувають широкої популярності в якості альтернативи медичному страхуванню чи доповнення до існуючої медичної програми.

Серед стандартних ризиків:

  • Смерть з будь-якої причини (виплата – 100% від страхової суми);
  • Смерть в результаті нещасного випадку (виплата – 100% від страхової суми);
  • Смерть внаслідок ДТП (виплата – 100% від страхової суми);
  • Інвалідність І-ІІІ грн. з будь-якої причини (виплата І гр. – 100%, ІІ – 80%, ІІІ – 60% від страхової суми);
  • Інвалідність І-ІІІ грн. в результаті нещасного випадку (виплата І гр. – 100%, ІІ – 80%, ІІІ – 60% від страхової суми).

Додаткові ризики включають:

Критичні захворювання (У випадку встановлення у застрахованої особи критичного захворювання компанія виплачує 100% від страхової суми, яку співробітник може витратити на лікування чи вартісну операцію. Оскільки згідно зі стандартними договорами медичного страхування критичні захворювання входять до переліку виключень або обмежені певним лімітом, страхування по цьому ризику є важливим та необхідним доповненням до медичного страхування).


Травматичне пошкодження чи тимчасова втрата працездатності (Страхова виплата здійснюється у відповідному процентному співвідношенні від страхової суми в залежності від отриманих застрахованою особою травм та дозволяє співробітнику провести ефективне лікування й в більш стислі строки повернутися до виконання своїх обов’язків).


Госпіталізація (В залежності від страхової суми страхова компанія виплачує фіксовані страхові виплати за кожен день перебування застрахованої особи на стаціонарному лікуванні чи амбулаторному лікуванні після хірургічного втручання внаслідок пошкодження чи захворювання).


Лікарняний лист в результаті нещасного випадку (В залежності від страхової суми Aegon Life Ukraine виплачує фіксовані страхові виплати за кожен день перебування застрахованої особи на лікарняному внаслідок нещасного випадку).


Основними перевагами ризикових програм є їхня невисока вартість порівняно з розміром страхового покриття та можливість формувати соціальний захист співробітників компанії без великих грошових витрат.

Питання-відповідь

Чим відрізняються ризикові програми страхування життя від накопичувальних програм?

Страхування життя – це надійний фінансовий інструмент формування ефективного соціального пакета, забезпечення фінансової стабільності застрахованої особи.


Ризикові програми страхування життя призначені для фінансового захисту застрахованої особи на випадок життєвих неприємностей, наприклад, травми, настання інвалідності, смерті внаслідок хвороби чи нещасного випадку.

Накопичувальні програми страхування життя, окрім ризикової складової, також містять елемент накопичення коштів, що виплачуються при настанні визначеної договором події, наприклад, дожиття застрахованої особи до певного віку чи одруження.

Що необхідно зробити, щоб внести зміни до договору страхування? Чи потрібна згода застрахованої особи для укладення договору страхування? До переліку питання-відповідь