Ризикові програми

В соціальному пакеті багатьох українських та міжнародних компаній є програма страхування життя співробітників від нещасних випадків. Компанія Aegon Life Ukraine пропонує набір як стандартних страхових ризиків, так і ризиків, що набувають широкої популярності в якості альтернативи медичному страхуванню чи доповнення до існуючої медичної програми.

Серед стандартних ризиків:

  • Смерть з будь-якої причини (виплата – 100% від страхової суми);
  • Смерть в результаті нещасного випадку (виплата – 100% від страхової суми);
  • Смерть внаслідок ДТП (виплата – 100% від страхової суми);
  • Інвалідність І-ІІІ грн. з будь-якої причини (виплата І гр. – 100%, ІІ – 80%, ІІІ – 60% від страхової суми);
  • Інвалідність І-ІІІ грн. в результаті нещасного випадку (виплата І гр. – 100%, ІІ – 80%, ІІІ – 60% від страхової суми).

Додаткові ризики включають:

Критичні захворювання (У випадку встановлення у застрахованої особи критичного захворювання компанія виплачує 100% від страхової суми, яку співробітник може витратити на лікування чи вартісну операцію. Оскільки згідно зі стандартними договорами медичного страхування критичні захворювання входять до переліку виключень або обмежені певним лімітом, страхування по цьому ризику є важливим та необхідним доповненням до медичного страхування).


Травматичне пошкодження чи тимчасова втрата працездатності (Страхова виплата здійснюється у відповідному процентному співвідношенні від страхової суми в залежності від отриманих застрахованою особою травм та дозволяє співробітнику провести ефективне лікування й в більш стислі строки повернутися до виконання своїх обов’язків).


Госпіталізація (В залежності від страхової суми страхова компанія виплачує фіксовані страхові виплати за кожен день перебування застрахованої особи на стаціонарному лікуванні чи амбулаторному лікуванні після хірургічного втручання внаслідок пошкодження чи захворювання).


Лікарняний лист в результаті нещасного випадку (В залежності від страхової суми Aegon Life Ukraine виплачує фіксовані страхові виплати за кожен день перебування застрахованої особи на лікарняному внаслідок нещасного випадку).


Основними перевагами ризикових програм є їхня невисока вартість порівняно з розміром страхового покриття та можливість формувати соціальний захист співробітників компанії без великих грошових витрат.

Питання-відповідь

Як формується інвестиційний дохід? З чого він складається?

Розмір інвестиційного доходу залежить від того, наскільки вигідно страховик розмістить резерви зі страхування життя. Згідно з «Правилами розміщення страхових резервів зі страхування життя» (розпорядження №2875 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України), страхові резерви повинні бути представлені активами, що відповідають умовам безпеки, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості. (Диверсифікація – це розподіл грошових капіталів, що інвестуються, між різними об’єктами з метою зниження ризику можливих втрат).


Страхові резерви можуть бути представлені активами таких категорій:
— кошти на поточному рахунку;
— банківські вклади (депозити);
— валютні вклади відповідно до валюти страхування;
— нерухоме майно; акції, облігації, іпотечні сертифікати;
— цінні папери, емітовані державою;
— інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України;
— банківські метали;
— права вимоги до перестраховиків.

Для того щоб ризики по вкладенню страхових резервів були мінімальними, законодавство України обмежує розміри окремих категорій активів (Див. «Правила розміщення резервів зі страхування життя»):
— на банківських депозитах страхова компанія може розміщувати не більше 50% загального розміру резервів, при цьому – не більше 20% в одному банку;
— при інвестуванні активів у нерухоме майно – не більше 20% загального розміру резервів;
— при інвестуванні активів у цінні папери – не більше 50% загального розміру резервів.

Що необхідно зробити, щоб внести зміни до договору страхування? Що таке андеррайтинг? До переліку питання-відповідь