Підтримка клієнтів

Оподаткування страхових виплат: запитання та відповіді


Якими податками і зборами оподатковуються виплати?

Договір страхування життя передбачає можливість отримання наступних виплат:

– Страхових виплат вигодонабувачами;

– Викупної суми страхувальником.


Виплата за договором страхування є об'єктом оподаткування для таких видів податків:

– Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО);

– Військовий збір (ВЗ).


Одержувач виплати є платником ПДФО і ВЗ. А страховик виступає податковим агентом, тобто розраховує величину податків і зборів та перераховує їх в казну держави.


Що таке «База оподаткування»?

База оподаткування – це вартість об'єкта оподаткування, яка використовується для визначення розміру податкового зобов'язання платника перед державою (п. 23 ПКУ).


Базою оподаткування в договорах страхування життя зазвичай є:

– Виплата (цілком або частково);

– «Дохід» (тобто перевищення виплати над внесеними платежами).


У страхуванні життя база оподаткування однакова як для ПДФО, так і для ВЗ. (п. 16.1.2 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).


Що таке «Ставка оподаткування»?

Ставка оподаткування найчастіше встановлюється у вигляді відсотка від бази оподаткування. Основний ставкою ПДФО є 18%. В окремих випадках законом передбачені й інші ставки ПДФО (п. 167 ПКУ). Ставка військового збору визначена в розмірі 1,5% (пп. 1.1-1.3 п. 16.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).


Від яких факторів залежать ставка і база оподаткування?

База і ставка оподаткування залежать від декількох основних чинників:

– Вид виплат (викупна сума, виплата за страховим випадком «смерть», виплата за страховим випадком «дожиття», інші страхові виплати);

– Чи є одержувач резидентом України;

– Чи є договір довгостроковим;

– Ким є одержувач виплати (його вік, ступінь спорідненості з застрахованою особою, чи є він страхувальником).


Чому податок залежить від довгостроковості договору?

Довгостроковим договором страхування життя є договір, який відповідає усім переліченим нижче умовам (п.14.1.52 ПКУ):

– Термін дії договору страхування – п'ять років або більше;

– Вигодонабувач не є роботодавцем;

– Передбачена страхова виплата за страховим випадком «дожиття»;

– Не передбачені виплати протягом перших п'яти років, окрім страхових випадків «смерть», «встановлення інвалідності I або II групи», а також «встановлення інвалідності дитині до 18 років».


Страхувальник за довгостроковим договором страхування життя має право на податкову знижку. Податки і збори застосовуються до всіх довгострокових договорів страхування не залежно від того, скористався страхувальник податковою знижкою чи ні.


На яку дату проводиться розрахунок податків?

Податковим кодексом України (ПКУ) визначено, що ПДФО і ВЗ розраховуються в національній валюті на дату проведення операції. Залежно від виду виплати датами проведення операції прийнято вважати наступні:

– Дата дострокового розірвання договору при виплаті викупної суми;

– Дата страхового випадку «дожиття» при одноразовій виплаті;

– Дата планової виплати за страховим випадком «дожиття» для ануїтетних виплат;

– Дата перерахування виплати одержувачу в інших випадках.


Якщо розміри виплат були визначені у договорі в іноземній валюті, тоді:

– Виплата конвертується у гривню за курсом на дату операції;

– Страхові платежі для розрахунку «доходу» як бази оподаткування розраховуються за курсом на дату оплати кожного окремого платежу.


Як оподатковуються виплати викупних сум?

7_ukr.pngЯк оподатковуються виплати за страховим випадком «дожиття»?


8_ukr.png


Як оподатковуються виплати за страховим випадком «смерть»?


9_ukr.pngДо осіб першого ступеня споріднення відносяться чоловік або дружина, батьки страхувальника, діти страхувальника, в тому числі й усиновлені.


Як оподатковуються інші виплати?


10_ukr.png
Чому в договорі вказані суми до вирахування податків?

Зобов'язання компанії (викупні суми та страхові виплати) зафіксовані в договорі страхування на тривалий термін – до 30 років. Наведені податки і умови їх застосування можуть змінюватися в зв'язку зі зміною законодавчої бази. Оподаткування виплат провадиться за законодавством України, що діє на дату здійснення розрахунку податків.


Більш детально інформація про податки і збори для фізичних осіб викладена в Податковому Кодексі України.Сторінка на етапі розробки!