Членство


Американська торгівельна палата – є однією з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій серед бізнес-асоціацій, що діють в Україні. Одним із її головних завдань є представництво інтересів іноземних інвесторів, які працюють в Україні, а також сприяння появі нових інвесторів на цьому ринку. Компанії-члени Палати - стратегічні та інституційні інвестори з різних регіонів та країн світу, включаючи Північну Америку, Європу, Азію, Росію та Україну, з найбільшим обсягом прямих іноземних інвестицій у ринок України. Мета ACC – встановлення справедливих та прозорих правил ведення бізнесу в Україні та сприяння її інтеграції до світового співтовариства.

 images.jpg


Європейська Бізнес Асоціація була заснована 1999 року як форум для обговорення та вирішення проблем, з якими зустрічаються бізнесмени в Україні. Сьогодні Європейська Бізнес Асоціація є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні та об'єднує близько 900 європейських, українських та міжнародних компаній. Як неприбуткове об'єднання юридичних осіб, ЄБА бачить свою ключову місію у представництві інтересів європейських та вітчизняних інвесторів в Україні. Кроки, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату, є основною справою Асоціації з моменту її заснування.

EBA_logo.gif


Асоціація «Українська федерація убезпечення» зареєстрована 23 грудня 2008 року. УФУ об’єднує провідні компанії класичного страхового ринку України та працює задля сприяння розвитку прозорого класичного убезпечення (страхування) в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її учасників, гарантування високого рівня послуг убезпечення (страхування), що надаються учасниками Асоціації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків убезпечення та захисту інтересів учасників Асоціації.

 526748_275189205895888_1351567222_a.jpg


Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) – найвпливовіше об’єднання учасників ринку страхових послуг України, створене у 1992 році з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг. За роки свого існування Ліга страхових організацій України досягла значних успіхів і користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади та організацій-партнерів. ЛСОУ здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, самостійності та незалежності від державних структур, рівноправності членів Ліги, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Ліги.

lsou-isklyuchila-3-strakhovshchikov.jpg